Ett nytt koncept för behandling av blåscancer

2021-06-17

Forskare vid Lunds universitet har tagit ytterligare ett kliv framåt i utvecklingen av ett nytt koncept för cancerbehandling. En syntetisk peptid har tillsammans med en fettsyra visat god effekt mot blåscancer i en klinisk Fas I/II-studie.

Många cancerformer är aggressiva – de växer snabbt, påverkar frisk vävnad och kan förstöra kroppens normala funktioner. Artikeln i Nature Communication beskriver hur en forskningsupptäckt kan utvecklas hela vägen till kliniska patientstudier. Den redogör också för själva peptiden som forskarna utvecklat, dess ovanliga struktur och hur den målinriktat söker upp och startar celldöd hos cancerceller.

– Problemet är att läkemedlen inte är selektiva och att patienten kan bli svårt sjuk under behandlingarna. Stora framsteg har gjorts, med ökad överlevnad och till och med bot för vissa cancerformer, men i många fall är effekten begränsad, kostnaderna höga och patientens lidande oerhört stort, konstaterar Catharina Svanborg, professor vid Lunds universitet, som tillsammans med professor Marek Babjuk, Karlsuniversitetet i Prag, lett studien.

Läs hela studien från Lunds Universitet

Sidan redigerades senast: 2021-06-17