Uppdaterat vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer

2021-07-19

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken, på cancercentrum.se. Vårdprogrammet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter dessa patienter före, under och efter behandling.

Tjock- och ändtarmscancer är globalt sett den tredje vanligaste cancerformen. I Sverige rör det sig om cirka 6000 fall årligen.

Patienterna handläggs av många olika professioner. Primärvård, radiologi, endoskopi, patologi, kirurgi och onkologi bidrar alla till bästa möjliga behandling för varje enskild patient. Den multidisciplinära konferensen (MDK) är central i arbetet.

 Före operation behandlas drygt hälften av ändtarmscancerpatienterna med cytostatika och/eller strålbehandling. Det är en stor ökning jämfört med praxis på 80-talet berättar Bärbel Jung, som är ordförande i vårdprogramgruppen.

‒ Det är troligt att andelen tjocktarmscancerpatienter som behandlas onkologiskt innan kirurgi också kommer att öka.

Ett beslut om att införa screening för tjock- och ändtarmscancer, har tagits nationellt och implementering av screening pågår i Sveriges alla regioner.

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) innebär en standardiserad utredning vid välgrundad misstanke om tjock- och ändtarmscancer.

Läs hela nyheten från RCC Samverkan

Sidan redigerades senast: 2021-07-19