Unik studie av smärtbehandling vid operation av tjock- och ändtarmscancer

2021-07-01

Forskning om två olika smärtbehandlingar vid operation av tjock- och ändtarmscancer har genomförts vid Universitetssjukhuset Örebro. ”Våra resultat visar att smärtbehandling med ryggbedövning, så kallad epiduralanalgesi, ger något bättre smärtlindring jämfört med morfin, det första dygnet men inte därefter”, säger forskaren Wiebke Falk.

Några andra fördelar som minskad risk för komplikationer efter operationen eller förbättrad långtidsöverlevnad har inte forskningen kunnat visa vid uppföljningen efter fem år. 

– Vi kunde inte visa någon säker effekt av ryggbedövning på återfall i cancersjukdomen eller överlevnad fem år efter operationen. Vi kunde inte heller se att ryggbedövningen minskade komplikationerna efter operation, säger Wiebke Falk överläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro samt tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Fördelar med båda smärtbehandlingsmetoderna
I studien ingick 180 cancerpatienter från Örebro, Karlstad och Linköping. De som deltog fick en fråga innan operation om de kunde tänka sig att delta i studien. De som ville delta lottades att få antingen ryggbedövning eller morfin, alla patienter har fått samma narkos och  varit sövda under operation. Det är den första studien som har undersökt om val av smärtlindringsmetod påverkar överlevnad efter kirurgi för tjock- och ändtarmscancer.

Läs hela artikeln från Tidskriften Onkologi i Sverige / källa Universitetssjukhuset Örebro

Sidan redigerades senast: 2021-07-01