Forskning från molekyl till patient

2021-07-08

Anders Ullén, överläkare vid Tema Cancer KS och docent vid KI, har riktat in sin forskning på urinblåsecancer och annan avancerad cancer som utgår från urinvägarna. Inom forskningsfältet har utvecklingen gått starkt framåt. – Vi har ett antal nya behandlingsalternativ att tillgå och fler är på väg.

Urinblåsecancer är en av de vanligare cancerformerna, med årligen närmare 3 000 nya fall i Sverige. Sjukdomen är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Det finns nya behandlingsalternativ, nya läkemedel och därmed även nytt hopp för de drabbade, så framtiden ser lovande ut, men än väntar många frågor på sin lösning. Ett huvudspår för Anders Ulléns forskningsgrupp är att dechiffrera varför patienter svarar olika bra på behandling.
– Vi vill i detalj förstå betydelsen av tumörcellernas egenskaper och deras relationer till sin nära omgivning, som immunförsvarsceller och omgivningsstrukturer.

Läs hela artikeln från Cancerforskning räddar liv

Sidan redigerades senast: 2021-07-08