Lägesändring – enkelt och billigt sätt att höja koloskopikvaliteten

2021-01-26

Koloskopi är förstahandsmetod för att identifiera och resekera premaligna polyper som ett led i att reducera kolorektalcancerincidensen.

ADR (adenoma detection rate) är den viktigaste indikatorn för högkvalitetskoloskopi, men varierar stort mellan endoskopister. 

Lägesändringar av patienten under extubationen förbättrar ADR med ungefär 40 procent bland mindre erfarna endoskopister utan att påtagligt förlänga undersökningstiden.

Kunskaper om lägesändringar bör ingå i koloskopiutbildningen och integreras i koloskopiundersökningen. 

Framtida forskning bör undersöka om lägesändringar tillsammans med nya datorbaserade tekniker, såsom artificiella intelligensmetoder, ytterligare kan öka ADR.

Läs hela artikeln i Läkartidningen

 

Sidan redigerades senast: 2021-01-26