Ingen realtidsdata ger oklar lägesbild av cancervården

2021-01-22

Pandemin har blottat bristen på realtidsdata för cancervården. Därmed riskerar cancervården att bli ett slagträ i debatten om hur vården klarar pandemin, konstaterar Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och chef för RCC, Regionala cancercentrum i samverkan.

Hans Hägglunds lägesbild, efter att just ha kommit tillbaka från ett tvådagars digitalt internat med de sex regionala RCC-cheferna, är att det fortfarande upptäcks färre cancerfall än normalt och att vården är ansträngd, men att inga cancerpatienter prioriteras bort vid behandling.

– Det har varit ett hårt tryck, och man har prioriterat efter behov. Patienter som är akut och svårt sjuka har prioriterats.

Läs hela artikeln på life-time

Sidan redigerades senast: 2021-01-29