Fast kontakt i primärvården

2021-01-29

I denna delrapport ges en nulägesbild av befolkningens erfarenheter och uppfattningar om fasta kontakter i primärvården och redogör för utvecklingen under det senaste decenniet.

Vård- och omsorgsanalys har i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård. I denna delrapport ger vi en nulägesbild av befolkningens erfarenheter och uppfattningar om fasta kontakter i primärvården. Vi redovisar också hur sambandet ser ut mellan tillgången till fasta kontakter och upplevelsen av tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet vid vårdcentraler. Avslutningsvis ger vi en bild av hur tillgången till fast läkarkontakt har utvecklats de senaste åren.

Läs hela delrapporten

Sidan redigerades senast: 2021-01-29