Varför inför inte Sverige alarmsystem för cancer på vårdcentralerna?

2021-02-02

Många patienter söker för symptom som kan vara tecken på cancer, men där vårdcentralerna inte tänker cancer i första hand. Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök på vårdcentral innan de slutligen får remiss för vidare utredning om eventuell cancer. Detta kan ta flera år.

– Cancer är en akutsjukdom och att tidigt upptäcka cancer, få en diagnos och behandling kan vara livsavgörande. För de flesta cancersjukdomar avgör tidpunkten för diagnos hur det ska gå för den som drabbas, om det går att sätta in effektiv behandling och om patienten överlever, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

Läs hela artikeln på Onkologi i Sverige

Världscancerdagen 4 februari arrangeras av Nätverket mot cancer, där ILCO-förbundet är en av medlemsorganisationerna.

Här kan du se alla inslag från Världscancerdagen 4 februari,2021

Sidan redigerades senast: 2021-02-05