Patienten som inte är patient

2021-02-19

Att möta individer som inte ännu är sjuka men löper en ökad risk att bli, kräver något annat av vården än de är vana vid. ”Vi har lärt oss att den här typen av inbjudningar väcker en hel del cancerångest. Den måste vi vara beredda att ta hand om.”

Citatet kommer från en av de personer som jag pratat med inför artikeln om kolorektalcancerscreening. Att få hem ett brev med uppmaningen om att skicka in ett avföringsprov för att undersöka om det finns anledning att misstänka cancer har visat sig kunna väcka starka känslor

Läs hela artikeln i Dagens Medicin av reporter Petra Hedbom

Sidan redigerades senast: 2021-02-19