Ökat uppdrag minskar tillgängligheten till rehabilitering

2021-02-22

I ett slag riskerar drygt 70 rehabverksamheter att helt eller delvis avvecklas eller integreras i husläkarmottagningar, skriver flera debattörer i Region Stockholm.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm beslutade under 2019 om en primärvårdsstrategi där man anger mål och strategisk inriktning för primärvården fram till 2025. Det är ett viktigt arbete som bland annat syftar till att öka tillgängligheten, förbättra kontinuiteten, vässa den medicinska kvaliteten, säkerställa resurseffektivitet och arbeta för en mer förebyggande vård.

Läs hela debattartikeln i Dagens medicin 

Sidan redigerades senast: 2021-02-23