Ny studie kan underlätta valet av behandling för patienter med IBD

2021-02-24

I en ny studie har forskare från Örebro universitet och Karolinska Institutet jämfört två grupper av biologiska läkemedel som ges till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

Resultaten visar att de två behandlingsalternativen inte skiljer sig åt. Det innebär att valet av läkemedel kan baseras på patienternas individuella behov och preferenser.

Både TNF-hämmare och vedolizumab är läkemedel som patienter med IBD kan få när konventionell terapi inte ger önskvärda resultat. De klassas båda som biologiska läkemedel som innebär att den aktiva substansen har framställts ur levande celler eller vävnad – i det här fallet antikroppar. En del patienter svarar inte på det första biologiska läkemedlet och får byta biologiskt preparat, så kallad andra linjens biologisk behandling.

Läs hela artikeln från Örebro Universitet

Sidan redigerades senast: 2021-02-25