Nära vård kräver begripligt system

2021-02-25

Ett nytt synsätt hos politiker och profession, och ett system som är begripligt för patienterna. Det några av förutsättningarna för att primärvården ska bli det nav i hälso- och sjukvården som utredaren Anna Nergårdh haft i uppdrag att ta fram.

I mer än 50 år har det funnits en ambition att bygga ut och stärka primärvårdens roll i Sverige. Utredningar har kommit och gått. För fyra år sedan fick Anna Nergårdh, tidigare chefläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting uppdraget att skapa ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, utifrån de behov och förväntningar befolkningen har idag. Fem betänkanden senare har utredningen nu gått i mål.

Läs hela artikeln i life-time

Sidan redigerades senast: 2021-02-25