Missriktad spariver att minska bidragen till bostadsanpassning

2021-02-22

Allt fler personer med funktionsnedsättningar vittnar om att det både blivit krångligare att söka och svårare att få bidrag för bostadsanpassning. I en ny rapport konstateras att antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag i genomsnitt har minskat med 24 procent de senaste åren.

Detta skriver ordförandena för Svensk Bostadsanpassning, Funktionsrätt Sverige och Sveriges Arbetsterapeuter. Bostadsanpassning är en insats som i enlighet med FN:s funktionsrättskonvention skapar förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att kunna välja var man vill bo, kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv.

 Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT  Läs hela debattartikeln i Dagens samhälle

Sidan redigerades senast: 2021-02-22