Bara en av tre har fast vårdkontakt

2021-02-18

Ökad kontinuitet genom att fler patienter får en fast läkarkontakt blir knappast den rivstart för omställningen till en god och nära vård som varit politikernas förhoppning. Andelen med fast läkarkontakt i primärvården ligger kvar på en internationellt mycket låg nivå, visar en rapport från Vård- och omsorgsanalys.

– Vår genomgång av ett flertal studier och data från nationell patientenkät visar att ungefär var tredje patient har en fast läkarkontakt, säger myndighetens utredare Daniel Zetterberg.

Vård- och omsorgsanalys har inom ramen för ett regeringsuppdrag till uppgift att utvärdera omställningen till god och nära vård där primärvården ska ges ökad tyngd inom hälso- och sjukvården.

Läs hela artikeln från life-time av reporter Fredrik Mårtensson

Sidan redigerades senast: 2021-02-19