Ny studie visar: specifik kost spelar mindre roll vid IBS än förväntat

2021-12-17

Studien genomfördes av Uppsala universitet och Chalmers Tekniska Högskola och visar att så kallade fodmaps (Fermenterbara Oligo-, Di-, Mono-sackarider och Polyoler) förvärrar IBS-besvär − men i en lägre grad än förväntat. Studien visar också att ett högt intag av gluten inte leder till ökade symptom.

Studiens huvudförfattare, livsmedelsvetenskapsdoktoranden Elise Nordin (Chalmers), berättar att studiens resultat tyder på att effekten av specifika dieter vid IBS inte är lika stor som man tidigare har trott. 

I den nya studien, där 110 personer med IBS ingick, undersökte forskarna hur personerna påverkades av olika koster genom att låta dem äta risgröt som förberetts på olika sätt. Ena sortens risgröt innehöll stora mängder kolhydrater av typen fodmaps, medan den andra var rik på gluten. En placebovariant av gröten ingick också i studien. Deltagarna åt de olika grötarna i slumpmässig ordning i en vecka per kost. Då studien var dubbelblind visste varken forskarna eller deltagarna själva vem som åt vilken gröt och när. Faktumet att studien var dubbelblind samt hade ett stort antal deltagare gör den också unik, menar Elise Nordin.

Resultaten av studien visade att fodmaps förvärrade IBS-symptomen, men inte i den grad som forskarna hade förväntat sig utifrån resultat från tidigare studier. Det visade sig också att gluten inte hade någon mätbar negativ inverkan på deltagarnas upplevda symptom.

Per Hellström, medicinskt ansvarig för studien och professor i gastroenterologi vid Uppsala Universitet, menar att resultaten tyder på att den psykologiska faktorn troligen är av stor betydelse vid IBS. 

Läs hela artikeln från Chalmers Tekniska Högskola här.

Sidan redigerades senast: 2021-12-17