Förbättrad perineal sårläkning för patienter med kolorektal cancer

2021-12-01

Naseer Baloch vid forskargruppen kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Perineal healing following abdominoperineal excision for rectal and anal cancer" den 3 december 2021. Huvudhandledare är Per Nilsson.

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen handlar om hur man kan förbättra perineal sårläkning för patienterna som har genomgått abdominoperineal excision (APE) på grund av rektal- och analcancer. Kirurgin innebär att man tar bort tumör-drabbad ändtarm inklusive anus och skapar ett sår i perineum och patienten får en änd-kolostomi. Merparten av patienterna har fått strålbehandling mot bäckenet vilket medför försämrade förutsättningar för sårläkning i perineum. Såret kan öppna upp sig, blir infekterat, blöda, producera illaluktande vätska och ibland tar det mer än ett år att läka.

Läs hela artikeln från Karolinska Institutet

Sidan redigerades senast: 2021-12-15