Pressmeddelande: Vi vill se politiskt initiativ för en tandhälsa som ryms inom hälso- och sjukvården

2021-08-17

Rätten till tandvård måste förbättras så att alla har råd att gå till tandläkaren. Utredningen ”När behovet får styra” som nu är på remiss har haft som utgångspunkt att hela tandvårdssystemet ska utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa – en ytterst angelägen fråga för hela funktionsrättsrörelsen.

Men nödvändigt förslag som innebär att tandvården ska bekostas med offentliga medel på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård saknas.

”Skillnaderna mellan tandvårdens och den ordinarie vårdens högkostnadssystem är alltför stora. Våra medlemmar som ofta har låg lön, aktivitets- eller sjukersättning alternativt.

försörjningsstöd eller låg pension har inte råd att gå till tandläkaren eller måste låna pengar för att sköta tänderna. Det är helt oacceptabelt och kan inte tillåtas få fortsätta”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige menar att tandvården ska bekostas med offentliga medel på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård. Samma regelsystem bör gälla. Utredningen har kostnadsberäknat en sådan reform till 6,5 miljarder kronor, men missat att göra samhällsekonomiska beräkningar för att kunna avgöra om en sådan tandvårdsreform skulle kunna sänka de offentliga utgifterna.

Läs hela pressmeddelandet från Funktionsrätt Sverige

I pressmeddelandet kan du också ta del av debattartikeln och remissvar.

Sidan redigerades senast: 2021-08-17