Projekt hur mer cancervård kan ges nära hemmet

2021-08-25

Hur kan cancervården bli mer tillgänglig och flyttas närmare patienterna i Uppsala län? Det ska kartläggas inom projektet ”Cancervård närmare hemmet” som startar i höst. Bakgrunden är utmaningar inom cancervården, att allt fler invånare kommer att insjukna i och leva med cancer.

Den 26 augusti hålls en digital konferens om satsningen, ledd från Akademiska sjukhuset.

- Den demografiska utvecklingen, med alltfler äldre invånare, samt tillkomsten av nya, effektiva behandlingar sätter ökat tryck på cancervården. Samtidigt finns ambitionen att vården ska anpassas mer individuellt, med hänsyn till patienternas egna behov och önskningar, säger Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

- Vi har sett en genomsnittlig ökning av patientantalet på cirka fem procent de senaste åren. Vi måste därför vända på alla stenar för att undersöka hur vi ska kunna hantera detta och ge en lika god vård till alla våra patienter, säger Henrik Lindman, tf verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar.

Allt fler får och lever med cancer. Många patienter behandlas också idag längre för sin sjukdom och vården måste därför anpassas utifrån patienternas unika livssituationer där tid för familj och arbete är viktiga delar. Att skapa närhet till vård är något som också pågår genom regionens arbete med effektiv och nära vård 2030.

Läs hela pressmeddelandet från Akademiska sjukhuset Uppsala

Sidan redigerades senast: 2021-08-25