Hela systemet måste ses över

2021-08-15

Styrningen av sjukvården är nu kraftigt kritiserad. Ett flertal artiklar, ledare och debattartiklar dömer ut regionernas och SKR:s roll. Frågan tas upp i flera utredningar och diskuteras också bland partierna. Kristdemokraterna kom i våras med förslag om att regionerna inte ska vara ansvariga för sjukvården.

– Hela systemet måste ses över, men frågan är hur. Vi vill ha en jämlik vård som dessutom fungerar. Det måste utkrävas ansvar och inte som i dag att man bara beklagar och urskuldar sig. Det måste ges vård i tid och medborgare kan inte heller stängas in eller stängas ute av 21 regiongränser, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Redan före pandemin var väntetiderna inom sjukvården omfattande, och situationen har blivit än mer allvarlig i och med den stora mängd planerad vård som har skjutits upp. Det handlar sedan tidigare om planering, eftersatta utbildningsplatser, personalflykt, omorganisationer och nedskärningar, för att nämna några centrala faktorer.

Flera tidigare och även nu aktuella statliga utredningar, däribland om sjukvårdens beredskap i kris och krig, kunskapsstyrningen, samt om stora investeringar i sjukvården som sjukhusbyggen, har alla uppmärksammat bristen på nationell samordning och föreslagit olika vägar framåt. Representanter för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har emellertid återkommande varit tydligt negativa då man anser att närhetsprincipen och självstyret är en förutsättning för bra vård.

– Men vi ser inte bra vård just nu. Och är inte systemet bra måste man omorganisera, säger Karin Båtelson och lyfter fram fördelar med det danska systemet:

Fortsätt läs hela artikeln från Sjukhusläkaren

Sidan redigerades senast: 2021-08-15