DN Debatt Repliker. ”Strukturerad samordning av cancervården ger bra resultat”

2021-08-04

Hans Hägglund, SKR och Regionala cancercentrum: Vi fortsätter att bygga ut vården med ännu större fokus på förebyggande vård och tidig upptäckt.

På DN Debatt uttrycker tre cancerexperter oro för att många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare, och efterfrågar mer insatser som prevention och screening. Det är helt riktigt att insatser för att förebygga och upptäcka sjukdom tidigt innan människor hinner bli sjuka är viktiga mål för vården, oavsett om det gäller cancer eller andra sjukdomar. Det gäller även vid smittspridning under en pandemi.

Tidig upptäckt och prevention är huvudsaklig inriktning i den nationella cancerstrategi som regeringen och SKR framgångsrikt har arbetat med i över ett decennium, och det är även huvudfokus i EU:s nya cancerstrategi som beslutades tidigare i år.

Sverige har infört nationella program med screening för livmoderhalscancer och bröstcancer och nu senast screening för tjock- och ändtarmscancer. Med nationella screeningsprogram kan vi söka och i bästa fall upptäcka och behandla tidigt. Resultaten visar att vi med prevention och screening förhindrar sjukdom och sparar liv. Det förbättrar prognos, sparar patienten behandling och lidande, är kostnadseffektivt och förbättrar livskvalitet.

Införande av nationella screeningprogram beslutas av Socialstyrelsen och implementeras sedan av regionerna, tillsammans med Regionala cancercentrum i samverkan, RCC. Arbetet sker strukturerat och koordinerat så att rutiner, personal och infrastruktur finns på plats. Därefter bestämmer respektive region när de själva har bäst förutsättningar att införa programmet.

Läs hela repliken på debattinlägget i DN

Sidan redigerades senast: 2021-08-04