Så kan bristen på specialistläkare åtgärdas

2021-04-16

För att säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare krävs handling. Det skriver Läkarförbundet som presenterar flera förslag på åtgärder. Dagens Samhälle

Dagens Samhälle publicerade 14 april nedanstående opinionsmaterial.

risten på specialistläkare har genomsyrat svensk hälso- och sjukvård i decennier. Våra kollegor vittnar om en alltmer ansträngd arbetsmiljö samtidigt som vi ser att sjukskrivningstalen för läkare skjuter i höjden. 19 av 21 regioner beskriver att de har en brist på specialistläkare, särskilt stor är bristen på allmänläkare i primärvården. För att råda bot på bristen på specialistläkare har Sveriges läkarförbund tagit fram en ny kompetensförsörjningspolicy – Förutsättningar för en kompetensförsörjning i balans – med 47 förslag för att säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare.

Läs hela artikeln från Dagens Samhälle

Sidan redigerades senast: 2021-04-16