”Precisionsmedicin är den enda vägen framåt”

2021-04-17

Säg precisionsmedicin och de flesta tänker på kostsamma läkemedel och tuffa etiska överväganden. Men enligt årets cancerforskare Anna Martling är detta arbetssätt snarare något vi inte har råd att vara utan – och definitivt den enda vägen framåt för svensk sjukvård.

– Ja, det är precis det här som är precisionsmedicin och också det som fick mig att fastna för forskning inom det här området. Även om frågan till viss del har kommit att handla om den här diskussionen kring vilka läkemedel vi har råd med och inte. Men genom att ge rätt behandling till rätt patient i rätt tid blir behandlingarna inte bara effektivare utan också mer ekonomiskt lönsamma och vi minskar också onödigt lidande hos patienterna. Det är där jag tycker att vårt fokus bör ligga, säger hon.

Läs hela artikeln från Sjukhusläkaren

Sidan redigerades senast: 2021-04-16