Ojämlik vård hot mot cancervård

2021-04-18

Tidig upptäckt genom artificiell intelligens och nya behandlingsformer kan avgöra framtidens cancervård. Ett stort problem är den stora ojämlikheten i cancervården, anser Nätverket mot cancer som i en ny rapport efterlyser en ökad nationell styrning av cancervården.

Syftet med rapporten, som har titeln Immunterapi – nytt hopp för vägen framåt, är att öka kunskapen om moderna behandlingsformer.

– Immunterapi och precisionsmedicin kommer att rädda många liv. Men det är väldigt många som inte har kännedom om de nya behandlingsmetoderna, både bland patienter och i vården, säger Margareta Haag som är nätverkets ordförande.

Förhoppningen med rapporten är att öka kunskapen om moderna behandlingsmetoder både bland medborgarna och vårdens medarbetare.

– Vi ser att om kunskapen och kännedomen om immunterapi sprids både till samhället och till vården så kommer cancerpatienter kanske få större möjlighet att leva.

Läs hela artikeln från life-time

Sidan redigerades senast: 2021-04-18