Kommunikation och patientutbildning ger bättre livskvalitet vid ändtarmscancer

2021-04-19

Sofie Walming disputerade den 16 april 2021 inom ämnet kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Rectal Cancer and Quality of Life. Aspects on Communication and Patient Education

Ett stort antal människor i Sverige drabbas årligen av ändtarmscancer, 2019 var den siffran 2073 nya fall. Ändtarmscancer är en elakartad tumör av typen carcinom och uppträder i körtelvävnaden de sista 15 centimetrarna av tarmen innan analöppningen. Överlevnaden har förbättrats de senaste decennierna till följd av förbättrad kirurgisk teknik, bättre kartläggning av tumören med hjälp av röntgen, samt tillägg av strålning ofta innan operation och ibland i kombination med cellgiftsbehandling både innan och efter operationen.

Ta del av artikeln från Göteborgs Universitet och avhandlingen

Sidan redigerades senast: 2021-04-19