Debatt: Varför tycker inte Centerpartiet att medicinsk kvalitet är lika viktig i glesbygd?

2020-09-30

Centerpartiet med Anders W Jonsson och Magnus Svensson i spetsen föreslår att den fasta läkaren inte behöver vara specialist i allmänmedicin, att det inte heller behövs allmänläkarkompetens på varje hälsocentral.

Med det förslaget kommer primärvården i glesbygd rustas ner och avlövas specialistläkare, skriver Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen.

Jag vill påminna Centerpartiet om att..

...fast läkarkontakt just med specialist i allmänmedicin minskar vårdbehovet och är resurssparande.

...specialister i allmänmedicin upptäcker 70 procent av all cancer, tar samtidigt hand om den absoluta majoriteten av patienter med diabetes, högt blodtryck, förmaksflimmer, hjärtsvikt, psykisk ohälsa och mycket mer samt komplexa vårdbehov och multisjuka äldre.

Läs hela debattartikeln i Gefle dagblad 30 sept

Sidan redigerades senast: 2020-09-30