Regeringen vill avskaffa vetorätt vid organdonation

2020-09-25

Anhörigveto tas bort och möjlighet till organbevarande behandling ökar. Det är innehållet i ett lagförslag som regeringen nu lämnat till Lagrådet. Donationsutredningen och utredare Sten Heckscher la fram sitt betänkande förra året. Nu har regeringen tagit fram ett lagförslag som skickats till Lagrådet på remiss innan det läggs fram i riksdagen.

– Det finns i dag en hög donationsvilja i befolkningen och regeringen vill möjliggöra fler donationer. Bland annat genom att närståendevetot tas bort, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Närståendes rätt att förbjuda donation, när den eventuella donatorns vilja är okänd, föreslås alltså tas bort. Nytt är också att vuxna med sådana funktionsnedsättningar som gjort att de inte kunnat ta ställning till frågan om donation inte kan bli aktuella som donatorer.

Helt nya regler om vad som ska gälla för organbevarande behandling införs i lagen om transplantation, se faktaruta.

Elisabet Ohlin, Läkartidningen 25 sept 2020
elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Sidan redigerades senast: 2020-09-25