Försäkringskassan ska analysera hur covid-19 påverkar sjukförsäkringen

2020-09-03

Utbrottet av covid-19 har medfört att en stor mängd planerade besök och operationer inom hälso- och sjukvården har behövt ställas in vilket innebär att det finns ett uppdämt vårdbehov som kommer behöva omhändertas framöver. Regeringen ger nu FK i uppdrag att analysera hur det inverkar på sjukförsäkringen .

Och vidare hur det inverkar på sjukförsäkringen och de sjukskrivnas rätt till ersättning och stöd för återgång i arbete.

– Vi vet att det uppdämda vårdbehovet kan påverka människors trygghet i sjukförsäkringen, men vi behöver mer kunskap om i vilken utsträckning det sker. Med det här uppdraget får vi veta mer om hur exempelvis inställda operationer påverkar sjukförsäkringen och vägen tillbaka till arbete, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Läs hela pressmeddelandet

Sidan redigerades senast: 2020-09-03