Färre upptäckte cancerfall under pandemin

2020-09-28

Covid-19-pandemin har orsakat att färre människor än vanligt har diagnostiserats med cancer under första halvåret 2020. Det visar en ny rapport från RCC i samverkan. Jämfört med hur många som insjuknade i cancer förra året riskerar var åttonde cancerfall att vara oupptäckt under mars – augusti 2020.

Uppskjutna vårdbehov återfinns inom flera sjukdomsområden och i hela landet. För att få en bild av hur det ser ut inom cancersjukvården har Regionala cancercentrum i samverkan genomfört en registerstudie baserad på data i de regionala tumörregistren.

Publicerades 28 september 2020. Läs hela nyheten från Regionala Cancercentrum

Sidan redigerades senast: 2020-09-28