Blindtarmsoperation i barndomen kopplat till senare psykisk sjukdom

2020-09-06

Egenreferat. Kopplingen mellan förhöjda serumnivåer av proinflammatoriska markörer och psykisk sjukdom, framför allt depression och andra humörstörningar, är sedan tidigare känd.

En förändrad bakterieflora i tjocktarmen har kopplats till ett låggradigt systemiskt inflammationssvar, men blindtarmens roll och påverkan i upprätthållandet av kolonbakteriernas jämviktsläge är oklar.

Lucas D Ekström, läkarstudent, Karolinska institutet; institutionen för kliniska vetenskaper, kirurgkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm  skriver i Läkartidningen

Läs hela artikeln.

Sidan redigerades senast: 2020-09-06