Unik databas med biomarkörer kan ge ny kunskap om tjock- och ändtarmscancer

2020-10-23

En databas med närmare 1 000 biomarkörer för diagnos av tjock- och ändtarmscancer, läkemedelsbehandling och sjukdomsprognos.

Det är resultaten av en ny avhandling i biomedicin av Xueli Zhang vid Örebro universitet. Databasen är den första i sitt slag med samlad information om biomarkörer kopplade till tjocktarmscancer och ändtarmscancer, även kallat kolorektalcancer. Med hjälp av biomarkörerna kan man bland annat tidigt avgöra vilka som kommer att insjukna och hur de drabbade kommer att svara på läkemedelsbehandlingen – något som leder till en bättre prognos för patienten.

Läs hela artikeln från Örebro universitet

Sidan redigerades senast: 2020-10-23