Ny upphandling av stomi-produkter

2020-10-20

Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört en upphandling av stomiprodukter. Det finns drygt 6000 patienter som berörs av upphandlingen varav närmare 2800 kommer att behöva byta hjälpmedel.

– Som berörd patient blir man kontaktad av vården och får då information om hur bytet av stomihjälpmedel ska gå till. Det ges också möjlighet till instruktioner via digitala möten, säger Peter Amundin, läkemedels- och hjälpmedelschef Koncernkontoret, VGR.

Avtalet för stomiprodukter går ut sista februari 2021 och ett nytt har upphandlats i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Kravspecifikationen har tagits fram av en upphandlingsgrupp bestående av material- och produktkonsulenter och stomiterapeuter.

Läs hela informationen från regionen

Sidan redigerades senast: 2020-10-20