Höga förväntningar på precisionsmedicinen – ett bättre liv för patienten och lägre kostnader för sjukvården

2020-10-15

Genomic medicine Sweden, GMS, ordnade tillsammans med Nätverket mot cancer och Riksförbundet Sällsynta diagnoser den 9 oktober ett webbinarium kring precisionsmedicin.

....och de förväntningar som finns både från patienter och från företrädare för hälso- och de förväntningar som finns både från patienter och från företrädare för hälso- och sjukvården. Vad precisionsmedicin kan ha för påverkan på patientens livskvalitet och hur det kopplar till hälsoekonomiska aspekter och bedömningar diskuterades också.  

Frida Lundmark, sakkunnig policy på Lif modererade webbinariet. Efter webbinariet vill hon lyfta fram vikten av att i arbetet med implementering av precisionsmedicin tidigt och konkret lyfta in patientperspektivet

–Det hälsoekonomiska perspektivet måste kunna adressera precisionsmedicinens potentiellt långsiktigt positiva effekter på patienternas livskvalitet, inte minst kopplat till exempelvis frånvaro av sena biverkningar vid cancerbehandlingar.

Läs hela artikeln från 13 okt i LIF, de de forskande läkemedelsföretagens hemsida

Sidan redigerades senast: 2020-10-15