Funktionella buksmärtor hos barn – handläggning på en vårdcentral

2020-10-06

Anamnes och »patientpedagogiska« delar kan förbättras

Återkommande buksmärtor hos barn är en vanlig sökorsak i primärvården [1-4], och smärtdominerade funktionella mag–tarmsjukdomar är den vanligaste orsaken [2, 5]. Den sammanslagna prevalensen internationellt för funktionella buksmärtor hos barn visade sig i en nyligen gjord metaanalys [3] vara 13,5 procent. Ett regionalt vårdprogram ger evidensbaserade råd om hur detta vanliga pediatriska tillstånd ska handläggas [5]. 

Läs hela artikeln på Läkartidningen 6 okt 2020

Sidan redigerades senast: 2020-10-06