Förbättrad överlevnad för cancerpatienter i Norden

2020-10-20

En serie artiklar från 2010 jämförde trender i canceröverlevnad mellan de nordiska länderna 1964–2003 [1]. Det fanns både likheter och skillnader i överlevnad, men med klart sämre utfall för patienter i Danmark.

En av slutsatserna var att det under den undersökta tidsperioden inte gick att se någon effekt av de cancerplaner som initierats i början av 2000-talet i Danmark och Norge.

Vår nordiska forskargrupp har gjort en uppdaterad jämförelse av canceröverlevnaden för åren 1990–2016 utifrån databasen NORDCAN med data från de nordiska cancerregistren. Studien omfattade över två miljoner cancerpatienter. Andelen patienter som överlevt ett och fem år efter diagnos undersöktes för cancer i tjocktarm, rektum, lunga, njure, bröst, livmoder, äggstock och prostata samt malignt melanom i huden.

Frida Lundberg, postdoktor, institutionen för onkologi–patologi, Karolinska institutet

Mats Lambe, professor, funktionschef, Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro, Uppsala; båda institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, Stockholm

Skriver i Läkartidningen, läs hela artikeln

Sidan redigerades senast: 2020-10-20