Uppskjuten cancervård

2020-10-01

"Alla Sveriges regioner måste samverka för att så snart som möjligt komma ikapp med utredning och behandling av cancerfall i befolkningen som misstänks ännu var oupptäckta. Det är också viktigt att ni alla som blir kallade till screening nyttjar denna rättighet till tidig upptäckt eller att ni är friska."

ILCO:s kassör Lars-Ingvar Johansson skriver i en debattartikel i Helsingborgs Dagblad den den 28 sept:

Under måndagen informerade TT (tidningarnas telegrambyrå) om att det är kritiskt med cancervården i dessa tider med covid-19-pandemin. Helsingborgs Dagblad skrev en artikel om detta som baseras på en rapport om ”uppskjuten cancervård” från Regionala cancercentrum i samverkan (RCC).

Det är förståeligt att hela landet har varit fokuserat på åtgärder med anledning av pandemin. Problemet är att upptäckten av cancer har drastiskt minskat och därför finns det många i hela landet och även då i Helsingborg som går och bär på cancer utan att veta om det.

Läs hela artikeln

Sidan redigerades senast: 2020-10-01