Dags att precisionsmedicin blir verklighet

2020-10-29

När det första cancerläkemedlet nu tagits in i läkemedelsförmånen för behandling av patienter med en särskild genförändring, istället för en organbaserad cancersjukdom, har vi tagit ett litet steg på vägen till att verkligen implementera precisionsmedicin.

 Nu behövs en samsyn kring hur hälso- och sjukvården måste förändras för att potentialen inom precisionsmedicin ska kunna förverkligas.

Det som tidigare kunde betecknas som science fiction är dagens vetenskap, och morgondagens standardbehandling inom hälso- och sjukvården. Så kan i all korthet medicinsk utveckling beskrivas. Ofta är detta en långsam process. Medicinska landvinningar är resultaten av lång och tålmodig forskning, och det kan ta lång tid innan kunskap om nya behandlingar och metoder är etablerad inom sjukvården. Ibland går det snabbare, som för några år sedan när nya effektiva läkemedel introducerades som i princip helt kan bota sjukdomen hepatit C.

Läs hela artikeln från life.time.se

Sidan redigerades senast: 2020-10-29