Miljarder till standardiserade vårdförlopp (SVF)

2020-11-28

Men vad får vi för pengarna? SVF infördes 2015 och regeringen har totalt satsat 2,5 miljarder för att korta vårdköerna, göra cancervården mer jämlik och patienterna nöjda.

Om du vill delta via länk, så ser du den här nedan. Den kommer också att sändas i efterhand på cancercentrum.se som du kan läsa nedan. 

 

Miljarder till SVF – vad har vi fått för pengarna?

Ett webbinarium ägde rum den 4 december 15:00 – 16:00


Sedan standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes i cancervården 2015, har regeringen satsat totalt 2,5 miljarder för att korta väntetiderna, göra cancervården mer jämlik och patienterna mer nöjda. Nu har det gått sex år sedan SVF infördes. Hur har det gått – har utvecklingen motsvarat de höga förväntningarna? Den frågan ska vi försöka svara på.


Webbinariet kommer att vara möjligt att se i efterhand på cancercentrum.se.


Målgrupp

Webbinariet vänder sig främst till cancersamordnare, cancerråd, patient- och närståendeföreträdare, regionernas SVF-samordnare, projektgrupper, verksamhetsledningar och sjukvårdspolitiker.

Program

• Sex år med SVF. Helena Brändström, nationell samordnare för SVF, SKR
• SVF ur patientens perspektiv. Tomas Lundmark, patientrepresentant
• Kan vi lita på SVF-statistiken? Björn Olsson, RCC Syd
• SVF INCA: Så har vi fått koll på patienterna. Hanna Falk, SVF-koordinator för gyncancer, Karolinska Universitetssjukhuset
• Bättre kvalitet och kortare väntetider för patienter med bröstcancer. Jenny Heiman, processägare för bröstcancer vid RCC Väst, kirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bakgrund

Staten har satt upp två mål för satsningen som följs upp, både regionalt och nationellt: 70 % av de som insjuknar i cancer ska utredas enligt SVF (inklusionsmålet). Av de patienter med cancer som utreds inom ett SVF ska minst 80 % få starta sin första behandling inom angivna tidsramar (ledtidsmålet).

För att möjliggöra uppföljningen och för att få ta del av de statliga medlen är regionerna tvungna att rapportera SVF-data till en nationell väntetidsdatabas. Resultatet av rapporteringen redovisas på RCC:s webbplats.

Det finns en del som tycker att det har varit svårt att få ordning på registreringen och att den innebär för mycket administration för regionerna. Det finns också de som menar att statistiken på RCC:s webb inte stämmer med regionens egna siffror och att de inte har någon nytta av uppföljningen.

Men hur är det egentligen; kan man lita på SVF-statistiken? Och hur ser det ut med måluppfyllelsen; har ledtiderna blivit kortare och kvaliteten bättre? Kan vi hävda att patienterna är mer nöjda idag och att cancervården blivit mer jämlik?

Välkommen till webbinariet!

Läs mer på cancercentrum.se

Sidan redigerades senast: 2021-01-14