Utvärdering av reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

2020-11-18

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) får i uppdrag att utvärdera reformen om övergången från vårdbidrag och handikappersättning till omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

– Avsikten med reformen var att skapa enklare och tydligare regler för stöden. Regeringen är angelägen om att få kunskap om hur reformen faller ut, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utvärderingen ska klargöra reformens effekter för berörda individer, i relation till reformens intention. Analysen ska också belysa Försäkringskassans handläggning av de nya förmånerna

Läs mer på regeringens webbplats, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/utvardering-av-reformerade-stod-till-personer-med-funktionsnedsattning/

Sidan redigerades senast: 2020-11-18