SKR ville inte ha tillbaka krav på läkarintyg

2020-11-03

SKR, Sveriges kommuner och regioner, avrådde Försäkringskassan från att återinföra kravet på läkarintyg. Det bekräftar SKR för Dagens Medicin

Inför beslutet att återgå till krav på läkarintyg från och med 15:e sjukskrivningsdagen hölls ett samrådsmöte med företrädare för Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner och Svenskt Näringsliv. 

Vid mötet, som hölls den 29 september, redogjordes för regionernas lägesbild av vilka effekter de slopade kraven haft. Enligt Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, avrådde SKR att återinföra läkarintygen.

Reporter: Linda Berglund, Dagens Medicin 3 nov

Sidan redigerades senast: 2020-11-03