Sanktioner mot vårdcentraler i Västra Götalandsregionen

2020-11-12

Regionen har beslutat om ekonomiska sanktioner för de 14 vårdcentraler som enligt en granskning systematiskt avvikit från riktlinjer för diagnosregistrering.

Granskningen i fråga gäller 2018, och presenterades för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i oktober. Den visade att det hos 14 av 30 granskade vårdcentraler fanns återkommande avvikelser från regionens riktlinjer för diagnostisering. Nio av de granskade vårdcentralerna ansågs följa riktlinjerna. 

Läs artikeln från Dagens medicin den 12 november, av reporter Cathrine Hofbauer

På onsdagen beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen i enlighet med ett förslag på en sanktionsmodell. Den innebär som lägst minskad ersättning om 40 000 kronor i månaden i 20 månader med start vid årsskiftet. För de flesta av de 14 vårdcentralerna blir dock sanktionerna saftigare än så, och som högst kan det innebära ett ekonomiskt avbräck på 10 procent av den totala ersättningen per vårdcentral och månad. 

Enligt en simulering som koncernkontoret gjort kommer den vårdcentral som får den största sanktionen att få drygt 400 000 kronor mindre i ersättning per månad. Både regionens egna vårdcentraler och privata vårdcentraler finns representerade i granskningen. Av de 14 som gjort återkommande avsteg från diagnostiseringsriktlinjerna är det nio stycken som ingår i Närhälsan, den offentligt drivna primärvården i Västra Götalandsregionen. 

Att så många enheter inom Närhälsan beläggs med sanktioner för att de inte följer regionens riktlinjer beskriver Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som ”lite extra besvärande” och udda utifrån debatten om vinster i välfärden. Han betonar dock att det är långt ifrån alla som har varit medvetna om att deras agerande gett en ekonomisk vinst. 

– Det är tråkigt, men samtidigt inte så konstigt eftersom de utgör ungefär hälften av vårdcentralerna i regionen. Om det finns en uppmaning, ett direktiv eller råd om hur man ska registrera inom Närhälsan, så påverkar det många vårdcentraler. 

Utbildningar i korrekt diagnosregistrering har nu återupptagits. 

Anledningen till att regionen granskar vårdcentralernas sätt att registrera diagnoser för sina patienter är att en del av vårdcentralernas ersättning baseras på vårdtyngd. Om irrelevanta diagnoser återkommande registreras kan det alltså leda till att vårdcentralen får högre ersättning än vad som egentligen är motiverat. Eftersom ersättningssystemet inom Vårdval Vårdcentral är ett slutet system påverkar det i sin tur den ersättning som andra vårdcentraler i regionen får. Poängsystemet för att beräkna vårdtyngden kallas ACG (Adjusted Clinical Group).

– Granskningen är viktig av flera skäl, inte minst rent journalhygiensikt. Det är också viktigt eftersom mest pengar går till de vårdcentraler med högst vårdtyngd, vilket är ett system som alla våra vårdgivare tycker är bra. Vi vill bevara det systemet, men då är det också viktigt att behålla trovärdigheten, med en så korrekt diagnosregistrering som möjligt, säger Jonas Andersson. 

Beslutet får ingen effekt på regionens ekonomi eftersom avdragen för vårdcentralerna i fråga kommer att omfördelas till övriga vårdcentraler som inte har pågående sanktioner. 

De vårdcentraler som belades med sanktioner i den tidigare granskningen påverkas också av beslutet. De övergår från och med årsskiftet till en modell som innebär att deras ACG sänks till det lägsta för perioden 2016-2018 under resterande 8 månader. Det innebär en viss lättnad jämfört med tidigare beslut. 

– Från politiskt håll tycker vi att det är viktigt att vårdcentralerna behandlas likadant. 

En granskning kommer att genomföras även för 2019. 

– I framtiden avser vi sedan inte att göra den här typen av stora granskningar. Nu har vi system som tidigt ska upptäcka avvikelser så att enskilda vårdcentraler tidigt kan granskas vid plötsliga förändringar, säger Jonas Andersson.

Sidan redigerades senast: 2020-11-12