Ökat stöd till apotek i glesbygd

2020-11-13

Statens stärker sin hjälpande hand till mindre apotek i glesbygd genom nya och mer generösa regler för bidrag. Reformen är ett led i arbetet att säkra läkemedelsförsörjningen i hela landet.

Från Lönsboda i söder till Vittangi i norr är 31 apotek för närvarande stödberättigade enligt de gamla regler som gällt sedan glesbygdsbidraget infördes 2013. Med nya kriterier görs bedömningen att närmare 50 apotek blir aktuella för stöd.

Förändringarna bygger på höjd intäktsgräns, från 10 miljoner kronor per år för receptförskrivna läkemedel till 15 miljoner kronor, för att kunna få bidrag. Dessutom mildras kraven på öppethållande.

– Hela Sverige ska leva, därför är det avgörande att samhällsviktig service ska finnas i hela landet. Regeringen vill därför möjliggöra för fler apotek att ta del av glesbygdsbidraget, säger socialminister Lena Hallengren i ett uttalande.

Läs hela artikel i Life time 10 nov 2020

Sidan redigerades senast: 2020-11-13