Samverkan LIF och patientorganisationer

2020-05-04

Stramare och tydligare regler för läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter. LIF har uppdaterat den del av Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, som styr läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter.

PRESSMEDDELANDE - 04 MAJ 2020 08:32

Förändringarna trädde ikraft den 1 maj och innebär stramare bestämmelser än tidigare. Att läkemedelsföretag och patientorganisationer samverkar med varandra bidrar till förbättrade behandlingsmöjligheter inom olika sjukdomsområden och höjd livskvalitet för Sveriges patienter, och utbytet av kunskap och erfarenheter är idag utbrett och uppskattat.

Läs hela pressmeddelandet.

Sidan redigerades senast: 2020-05-04