Patienter vid Ersta sjukhus Gastroenhet nöjda med digital specialistvård

2020-05-07

Den pilotstudie för digital specialistvård som Ersta sjukhus Gastroenhet startade i mars har nu utvärderats med mycket goda resultat för såväl patienter som vårdpersonal. Patienter mellan 19 och 83 år har hittills använt lösningen.

Med anledning av pågående pandemi kommer Ersta sjukhus öka införandetakten av digital specialistvård för patienter med kroniska sjukdomar.

Läs hela pressmeddelandet från 6 maj 2020

Sidan redigerades senast: 2020-05-10