Musik i operationssalen tycks vara mest positivt för kirurgers jobb

2020-05-26

Många kirurger gillar att lyssna på musik när de opererar. Men när det gäller effekter på hur de utför sitt jobb har forskning gett delvis motstridiga resultat. Vissa studier har pekat mot att musik i operationssalen kan minska såväl stress hos operationspersonal som oro hos patienter som ska opereras.

Men det finns också studier som pekat mot att musiken kan distrahera – något som i sin tur riskerar att påverka det kirurgiska arbetet negativt, enligt forskare vid bland annat Stockholms universitet.

För att försöka reda ut hur det egentligen ligger till har de nu gått igenom forskning på området – sammanlagt 14 studier mellan 2009 och 2018 som bedömdes ha måttlig eller hög kvalitet.

Sammantaget är alltså slutsatsen är att de positiva effekterna av musik i operationssalen överväger de negativa.

Läs hela artikeln av Katrin Trysell på Läkartidningen

Sidan redigerades senast: 2020-05-26