Styra mot horisonten

2020-06-16

Att vård ska ges efter behov återspeglas inte tydligt i den politiska styrningen och vid beslut om fördelningen av resurser mellan olika sjukdomsgrupper. Kunskapen om behoven och hur väl de tillgodoses behöver förbättras. Även den nationella statistiken och uppföljningen behöver tydligare belysa principen om vård efter behov.

Läs hela rapporten

Sidan redigerades senast: 2020-06-16