Risken för kolorektalcancer efter DT-verifierad akut divertikulit

2020-06-09

Egenreferat. Eftersom DT-diagnostik vid akut divertikulit har ansetts tillförlitlig har poliklinisk kolonutredning, med koloskopi alternativt DT-kolon och rektoskopi, efter DT-verifierad akut divertikulit ifrågasatts.

Syftet med denna studie var att jämföra incidensen av kolorektalcancer ett år efter inläggningstillfället hos patienter som vårdats inneliggande för akut divertikulit jämfört med normalbefolkningen. Patienter som lades in akut för divertikulit i Norge mellan 1 januari 2008 och 31 december 2010 urskildes via norska patientregistret. Genom korsmatchning med norska cancerregistret identifierades alla patienter som diagnostiserats med kolorektalcancer inom ett år efter vårdtillfället för akut divertikulit. 

Läs hela artikeln i Läkartidningen, publicerad 2020-06-09

Najia Azhar, doktorand, specialistläkare

Pamela Buchwald, docent, överläkare; båda kolorektalenheten, VO kirurgi, Skånes universitetssjukhus Malmö

Sidan redigerades senast: 2020-06-09