Lovande för immunterapi i första linjen mot tarmcancer

2020-06-02

Initial behandling med immuncheckpointhämmaren pembrolizumab bromsade förloppet för en liten undergrupp av spridd kolorektal cancer, jämfört med konventionell cytostatikabehandling. Det visar en ny studie som presenteras på årets virtuella Asco-möte skriver Dagens medicin 2020-05-29.

Hittills har kolorektal cancer varit en av de cancersjukdomar där de omtalade nya immunterapierna inte har fått så stor betydelse. Det har dock varit känt att runt 5 procent av tarmtumörerna vars genom präglas av så kallad mikrosatellitinstabilitet/mismatch repair är känsliga för behandling med immuncheckpointhämmare.

Detta blir än mer tydligt i och med de nya resultaten, vilka kan etablera pembrolizumab som en förstahandsbehandling vid spridd kolorektal cancer av den här typen.

Studien omfattar drygt 300 patienter som lottats till antingen pembrolizumab eller konventionell cytostatika och eventuell annan målriktad behandling.

Läs hela artikeln från Dagens medicin.

Sidan redigerades senast: 2020-06-03