Det handlar om unga patienter på väg ut i livet

2020-06-08

Att stora delar av den benigna tarmkirurgin har satts på paus riskerar bli ett hårt slag mot patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, som redan före pandemin fick vänta länge på behandling.

Tack vare nya samarbeten och omorganisationer har kirurgi vid kolorektalcancer och akuta ingrepp kunnat fortsätta som vanligt under pandemin. Samtidigt har i princip all annan elektiv kirurgi satts i vänteläge för att möta vårdens pressade situation. Det handlar om bland annat gallstens-operationer, obesitaskirurgi och kirurgi vid inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra i Göteborg gör man vanligtvis omkring åtta operationer av patienter med IBD i veckan. Sedan mitten av mars har siffran varit noll. Mattias Block, överläkare och chef för sektion kolorektal på sjukhuset, är bekymrad.
– Det handlar om unga patienter i 20–30-årsåldern som vi vet riskerar få ett sämre resultat av kirurgin om vi avvaktar för länge. Vi hade långa väntetider redan innan situationen med covid-19 och nu riskerar det att bli katastrof, säger han.

Framför allt gäller det patienter med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, som båda beror på inflammation i tarmen. Patienterna kan bli hjälpta av läkemedel som dämpar immunförsvaret men det kan också behövas operation för att ta bort delar av tunn- eller tjocktarm eller hela tjocktarmen. Detta kan till exempel inträffa när tarmen blivit perforerad eller utvecklar cellförändringar eller tumörer. 

För patienter som har stomi kan man också göra rekonstruktiv kirurgi, vilket innebär att patienterna kan slippa sin stomi. Detta görs antingen genom att tunntarmen kopplas till ändtarmen eller att det görs en bäckenreservoar, vilket innebär att kirurgen konstruerar en behållare av tunntarm som läggs i bäckenet så att avföringen kan ledas ut den vanliga vägen.
– Det påverkar patienternas livskvalitet väldigt mycket, många är sjukskrivna långa perioder trots att de är i arbetsför ålder. Just nu har vi inget val annat än att prioritera cancerkirurgin, men det kommer att bli ett enormt bekymmer på sikt, säger Mattias Block, som också är ordförande i Svensk gastroenterologisk förening.

Han beskriver ett problem lokalt på Östra sjukhuset där han jobbar. I och med att sjukhuset har flera regionala uppdrag inom avancerad gastrokirurgi, utan att ha kunnat utlokalisera de stora volymerna av mindre avancerad kirurgi, så hamnar kroniska diagnoser som IBD i kläm:
– Jag tycker inte att det är rätt att enbart prioritera cancerkirurgin. Många av IBD-patienterna har en bristande livskvalitet och löper risk att i operationskön utveckla livshotande tillstånd.

En annan konsekvens av pandemin är att införandet av ett vårdförlopp för IBD nu har skjutits på framtiden, som Dagens Medicin har berättat tidigare. Enligt det nationella kvalitetsregistret för inflammatorisk tarmsjukdom, Swibreg, utfördes omkring 500 operationer av IBD-patienter under 2018. I år har man ännu inte sett några förändringar i statistiken men är övertygad om att det kommer.

Kolorektalkirurgen Caroline Nordenvall på Karolinska universitetssjukhuset sitter i registrets styrgrupp.
– Registreringen har en viss eftersläpning så jag tror att vi kommer märka det ordentligt först om ett år. Sedan behöver det troligen gå ännu längre tid innan vi kan säga någonting om vad effekten är för patienterna. Men det finns absolut en stor oro för patienterna, säger hon.

Swibreg var tidiga med att införa misstänkt eller konstaterad infektion med covid-19 som en parameter. Eftersom det handlar om patienter med inflammation som ofta behandlas med immunhämmande medel är förhoppningen att på sikt få svar på om och hur covid-19 påverkar de kroniska tillstånden. 

Men just nu växer köerna.
– Akuta fall opereras fortfarande, men allra bäst är om vi kan optimera patienten inför kirurgi vad gäller nutrition och läkemedelsbehandling eftersom det ger bättre chanser för ett bra resultat. Det går inte när det blir akut kirurgi, säger Caroline Nordenvall.

Läs också om rekommendationer för patienter med IBD under covid-19-pandemin.

Relaterat material
Skjut på behandling vid pågående infektion.
Lösningsfokus får cancerkirurgin att rulla på.

Publicerad: 2020-05-13 06:00
Petra Hedbom
petra.hedbom@dagensmedicin.se

Sidan redigerades senast: 2020-06-08