Cancervärldens bortglömda sjukdom

2020-06-11

Cancer i urinblåsan är lika vanligt som malignt melanom. Men de senaste tre decennierna har dödligheten varit oförändrat hög och behandlingen är densamma sedan 70-talet. Ändå går bara en ytterst liten del av forskningsanslagen till urinblåsecancer. Genom ett unikt samarbete vill man nu ta ny vetenskap om sjukdomen vidare till ­klinik.

Men först måste man hitta ett sätt att ta sig över ”den translationella avgrunden”. För tjugo år sedan var blåscancer i princip en enda sjukdom eftersom möjligheten att molekylärt klassa de olika tumörformerna inte fanns. 

I Vetenskap och hälsa skriver Mattias Höglund och ­Fredrik ­Liedberg denna artikel som är publicerad 2020-06-09 i Vetenskap  och hälsa, som är en webbplats som på ett enkelt, informativt och sakligt sätt vill informera om forskning inom medicin, hälso- och vårdvetenskap i Skåne. Illustration urinblåsecancer: iStock/Raycat

Artikeln i sin helhet kan du ladda ner här.

Sidan redigerades senast: 2020-06-11