Vården behöver inga fler riktlinjer och ramverk

2020-07-21

Om alla ska vänta på riktlinjer och uppdrag uppifrån uppstår den situation vi nu bevittnar, skriver Lars Jacobsson, professor emeritus, Umeå i Dagens Medicin Debatt.

Vården översvämmas nu av vårdprogram, manualer och riktlinjer för alla slags diagnoser och problem. Och alla skall ha ”mandat" och ”uppdrag” för att göra det som borde vara deras självklara uppgift.

De professionella föreningarna och Socialstyrelsen har länge utvecklat vårdprogram men nu håller Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, också på med ”standardiserade vårdförlopp” som om patienter lätt låter sig kategoriseras.

Läs hela debattartikeln från Dagens Medicin.

Sidan redigerades senast: 2020-07-21